28 Temmuz 2014 Pazartesi

YEKTA ÖZLÜ SÖZLERİ

YEKTA ÖZLÜ SÖZLERİ
      
Şair ve yazar Yekta Güngör Özden’in “Özlü Sözler-
Sözde Sözler” adlı eserinden bazı özlü sözleri...

-Adalet duygusunu yitirenin ölüden farkı yoktur.
-Adalet, dünyanın temelidir.
-Aklını yitirenden daha tehlikelisi, terbiyesini yitirendir.
-Tanrı bizi akılsız başlarla adaletsiz yüreklerden korusun.
-Bir parmak bala aldanan, bir avuç zehiri de içer.
-Ateşle oynayan yanmaya, adaletle oynayan adaletsizliğe
katlanmalıdır.                                 
-Aydınların aymazlığı en utandırıcı uyuyuştur.
-Bağnaz, bilgiyi de bilgilendirmeyi de istemeyendir.
-Taş deri nde, baş yerinde ağırdır.
-Bayanları geride kalan uluslar ileri gidemez.
-Yararlanılmayan bilgi, kullanılmayan paraya benzer.
-Su, kabına; çamur kalıbına göre biçimlenir.
-Damlaya damlaya göl, kuruya kuruya çöl olur.
-İnsanın en önemli damarı, ar damarıdır.
-Dinini kin, kinini din yapanlar, Allah yolundan sapanlardır.
-Vatanı olmayanın dini, aklı olmayanın Allah’ı olmaz.
-En büyük din düşmanı, dinden-imandan soğutandır.
-İnsanın en yakın dostu, en yakın düşmanı da kendisidir.
-Dost dosta güç verir, güçlük vermez.
-Düşünceye ve inanca saygı, insana saygının temelidir.
-Demokrasiyi ve insan haklarını kötüye kullananlar,
demokrasi ve insan hakları düşmanlarıdır.
-Eleştiriye katlanamayanlar, övgü bekleyenlerdir.
-Fazla mal göz çıkarmaz, söz çıkarır.
-Aydınlıktan kaçanlar, karanlıkta boğulurlar.
Su, kabına; çamur, kalıbına göre biçimlenir.
-Nerden geldiğini bilmeyen, nereye gittiğini bilemez.
-Çürükler çürümüşlüğü, kokmuşlar da kokuşmuşluğu yeğler.
-Demokrasi bahçesinde her tür çiçek açar, hattâ ayrık otları
da vardır.
-Doğrudan kaçan, yanlışta direnir.
-Ettiğinle övünme, etmediğinle dövünme.
-Gerçeği söylemekten çekinenler, gerçeklerden korkanlardır.
-Gösteriş en gülünç, en pahalı yanılgıdır.
--Büyük gemiler büyük limanlara yanaşır.
-Hak’ka saygı duymayanın, hakkına saygı duyulmaz.
-Haklar ve özgürlükler, insanlığın onuru ve erdemidir.
-Korumadığınız hak ve özgürlüklere lâyık olamazsınız.
-Gençler! Fırıldakların değil, ışıldakların peşinden gidiniz.
-İlkesiz ve ülküsüz insan, insan değildir.
-Denizi boşaltmaya kalkışanın boğulması doğaldır.
-Önemli olan, ayaklarıyla değil, aklıyla yürümektir.
-Balık balığı, alık alığı kovalar.
-Kendi kusurunu başkasına yükleyerek sorumluluktan 
kurtulmaya çalışanlar gerçek aptallardır.
-Aydınlığın olmadığı yerde aydın, aydının olmadığı yerde
aydınlık olmaz.
-Ateşi kıvılcım, yağmuru damla başlatır.
-Karanlıkta pirinç ayıklanmaz.
-Demokrasi bir öğreti, bir disiplin, bir yaşam biçimidir.
-Dikkat ucuz, dikkatsizlik pahalıdır.
-Doğruya karşı çıkan, eğrinin yanındadır.
-Emek vermeyene yemek verilmez.
-Korumadığımız hak ve özgürlüklere lâyık olamayız.
-Hırsını yenemeyen, hırsına yenilir.
-İnsan kendi dağının kartalıdır.
-İyilerin bıraktığı boşluğu kötüler doldurur.
-Kadınlar erkeklerden beceriklidir. Akıllarına koymuşlarsa
yapamayacakları hiçbir şey yoktur.
-Erdemle aydınlanan yürekte kin ve intikam barınamaz.
-Saygın kişilerin gerçek gömütleri (hazineleri) yürekleridir.
-Boş kafalar, boş odalar gibi örümceklidir.
-Konuşması gerekenlerin sustuğu yerde, susması gerekenler
konuşur.
-Kötülük dağı, iyilik kazmasıyla yıkılır.
-Mutluluk, sevginin pınarı; mutsuzluk yaşamın kuyusudur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder